Проекти


Отвъд Академичното / Venture Beyond the Academic

 Българо-американският конкурс и изложба! Ето как премина откриването на изложбата в България Фондация МИКА, съвместно с партньорите си от САЩ Arts Council Lake Erie West и българската Фондация ТРОТОАРА, с удоволствие канят всички любители на изкуството да посетят необикновената изложба „Отвъд академичното […]


Проект „Споделям, сподели“

„Споделям, сподели” запознава младежите с разнообразието от възможности, които имат: специалности и професии, които могат да упражняват, както и култури, народи и страни, които могат да посетят и изучат, за да начертаят бъдещето си и да помогнат на други свои връстници […]


Проект „Пилот“

Какво предвижда проект ПИЛОТ? Изграждането на център за изкуства, занаяти и обучения в близост до София. Деца и младежи ще имат възможността безвъзмездно да се възползват от заниманията в центъра. Екипът ще бъде съставен от няколко души постоянен персонал, опитни творци, […]