Проект „Споделям, сподели“


„Споделям, сподели” запознава младежите с разнообразието от възможности, които имат: специалности и професии, които могат да упражняват, както и култури, народи и страни, които могат да посетят и изучат, за да начертаят бъдещето си и да помогнат на други свои връстници да направят същото, учейки се един от друг и един друг!

Животът в днешното общество изисква високо ниво на разбиране и почтителност към различните култури, предлагайки същевременно множество възможности. Всеки има различни интереси и таланти, а стимулирайки другите да учат нови неща човек стимулира и себе си чрез най-добрия начин за това: изкуство и „преподаване”.

Предоставяйки първоначалната информация за разнообразието от професии и специалности, култури и места, които могат да се посетят и начин на живот, който може да види и усети (чрез опита на други) чрез срещи и информационни и забавни видео клипове в онлайн социалните мрежи, ще се стимулират младежи да потърсят информация и да се запознаят с нови възможности за развитие, търсейки сами пътя си в живота и приятели, с които да го извървят. За тази цел се използват онлайн социалните мрежи и видео клипове направени за младите хора от други такива. По този начин чрез изкуство и предаване на нови знания „Споделям, сподели” представя пред младите хора разнообразието от възможности, които имат, за да изградят бъдещето си и да ги им помогне в планирането му и изграждането им като хора с позиции, визия за развитие и мнение.

Нашият проект е част от Европейска седмица на младежта 2017 г.