#Историоизмишльотини, Януари 2018


Как се измислят най-добрите истории? Разхождайки се? Във вдъхновяваща обстановка? С приятели? Спонтанно? Сякаш на шега? Просто да се отпуснеш и да дадеш воля на въображението си! Колективно създадохме едни#историоизмишльотини !

Разполагахме с една шапка пълна с множество символи за теглене, по които водихме разказа.

Хрумките ни бяха звуко-записани и ако не друго, то забавлението беше гарантирано, докато се слушаме сами след това.