Екип


 

Здравейте, аз съм Мина Радунчева. През юли 2015г. събрах положителна енергия и необходимата подкрепа, за да основа Фондация МИКА. Причината – желанието ми да се посветя на личностното израстване на децата и младите хора в България. Заедно със съмишлениците ни сме си поставили за цел да създадем среда, в която подрастващите имат възможност да развиват талантите и въображението си.

 


 

Привет и от мен, казвам се Мартин Светославов. Доброволец съм от 2009 година и основно работя за изграждане на капацитет на различи нива, повишаване на чувствителността на социално значими проблеми, подпомагане на общности в неравностойно положение и общностно организиране.
Доброволец съм във Фондация Мика от юни 2016. Имам интерес за работа с младежи и съвместно развиване на техните идеи и потенциал.

 


 

 

Здравейте, казвам се Анабел и съм на 18 години. Присъединих се към Фондация Мика през лятото на 2016 г. Уча изкуство и то е едно от нещата, които ме вдъхновяват и зареждат. Смятам себе си за активно търсещ и изграждащ идентичността си млад човек, жаден за развитие. Затова силно вярвам в доброволчеството и​​ дейния начин на живот като важни стъпки в този така или иначе непрестанен процес.​​

 

 


 

Казвам се Теодора, занимавам се с маркетинг и социология. Част съм от екипа на Фондация Мика от есента на 2016 г. Участвала съм в различни доброволчески и младежки инициативи. Tе дават и учат на много, освен това срещаш интересни хора и е забавно.